Cjenik fotografiranja vječanja

 

Fotografiranje vjenčanja

Paket S – 300,00 €

 • fotografiranje na lokaciji obreda (u crkvi ili ispred matičnog ureda) prije te nakon obreda u trajanju od najviše 2 sata
 • ukupno 150 do 200 uređenih fotografija isporučenih na USB mediju ili putem poveznice za preuzimanje, uz rok isporuke od 14 dana
 • 10 do 15 fotografija isporučenih unutar 24 sata od obreda

Paket M – 400,00 €

 • fotografiranje na lokaciji u radijusu do 10 kilometara od lokacije obreda u trajanju od najviše 1 sat
 • fotografiranje na lokaciji obreda (u crkvi ili ispred matičnog ureda) prije te nakon obreda u trajanju od najviše 2 sata
 • ukupno 200 do 250 uređenih fotografija isporučenih na USB mediju ili putem poveznice za preuzimanje, uz rok isporuke od 14 dana
 • 10 do 15 fotografija isporučenih unutar 24 sata od obreda

Paket L – 600,00 €

 • fotografiranje na lokaciji u radijusu do 10 kilometara od lokacije obreda u trajanju od najviše 1 sat
 • fotografiranje na lokaciji obreda (u crkvi ili ispred matičnog ureda) prije te nakon obreda u trajanju od najviše 2 sata
 • fotografiranje proslave u trajanju od najviše 4 sata
 • ukupno 300 do 400 uređenih fotografija isporučenih na USB mediju ili putem poveznice za preuzimanje, uz rok isporuke od 30 dana
 • 10 do 15 fotografija isporučenih unutar 24 sata od obreda

Paket XL – 1.050,00 €

 • fotografiranje u kućnom ambijentu (priprema i odijevanje mladenaca) u trajanju od najviše 3 sata
 • fotografiranje na lokaciji u radijusu do 10 kilometara od lokacije obreda u trajanju od najviše 1 sat
 • fotografiranje na lokaciji obreda (u crkvi ili ispred matičnog ureda) prije te nakon obreda u trajanju od najviše 2 sata
 • fotografiranje proslave u trajanju od najviše 6 sati
 • ukupno 500 do 600 uređenih fotografija isporučenih na USB mediju ili putem poveznice za preuzimanje, uz rok isporuke od 45 dana
 • 10 do 15 fotografija isporučenih unutar 24 sata od obreda

Wedding book premium kvaliteta, boja po izboru, 25 x 30 cm, 50 slika – 150,00 €

Wedding book premium kvaliteta, boja i korice po izboru, 30 x 30 cm, personalizirani, 100 slika – 250,00 €


* Navedene cijene odnose se na područje grada Zagreba, odnosno na udaljenost od najviše 30 kilometara od Zagreba. Doplata za svakih 100 kilometara izvan navedene udaljenosti iznosi: 30,00 €

* Albume je moguće izraditi prema željama i dogovoru, a cijena će ovisiti o tipu i materijalu izrade, veličini albuma te veličini i broju isprintanih fotografija.

* Cijena za svaki radni sat izvan satnice uračunate u paket iznosi: 50,00 €

* Svi paketi i cijene se mogu prilagoditi individualnim potrebama i mogućnostima pa ukoliko trebate usluge izvan ponuđenih paketa, slobodno se obratite i iznesite svoje želje kako biste doznali cijenu prilagođenu Vama.